SOUBOJ HRAČEK

BAKUGAN BRAWL! Objevujte svět Bakugan s jednoduchou bitevní hrou, kterou může hrát kdokoliv.

PRVNÍ KROKY

Každý hráč potřebuje tři Bakugany s patřičnými kartičkami. Hráči si vyberou šest BakuCores, které odpovídají ikonám BakuCore na kartičkách jejich Bakuganů. Hráči poté střídavě pokládají BakuCores na herní plochu a vytvoří si tak bitevní pole (Hide Matrix). První BakuCore je třeba umístit mezi oba hráče. Zbytek lze položit kamkoliv, ale alespoň jednou stranou se musí dotýkat kartičky jiné.

BAKUGAN BRAWL!

Každý hráč si zvolí, kterým Bakuganem hodí. Na začátku hry každý hráč zvolá „Bakugan Brawl“ a hodí svým Bakuganem do pole s BakuCores. Pokud se otevře jen jeden Bakugan, jeho vlastník otočí kartičku s postavou a vyhrává. Pokud se otevřou oba Bakugani, oba hráči otočí kartičkou s postavou. Hráči si poté sečou B-Power skóre z každé kartičky postav se všemi BakuCores, které posbírali. Hráč s nejvyšším B-Power skórem vyhrává. Poražený musí zavřít svého Bakugana, zatímco výherce jej nechá otevřeného.

VÝHERCE

Hráči pokračují ve hře, vybírají si Bakugany a posílají je do pole, dokud jeden z nich nemá všechny tři Bakugany otevřené. Tento hráč vyhrává!

SBĚRATELSKÉ KARTY

Zvětšete bitvu s Bakugany o karetní hru!

PRVNÍ KROKY

1. 3 Bakugané (a odpovídající kartičky jejich postav)

2. 6 BakuCores

3. Balíček se 40 kartičkami

Hráči se střídají v pokládání BakuCores do herního pole lícem dolů (hoďte si mincí nebo kartičkou BakuCore, kdo pokládá první) a vytvoří bitevní pole (Hide Matrix).

ZAČÁTEK HRY

Každý hráč zamíchá svůj balíček 40 karet a vytáhne si 5 karet na hru. Oba hráči si líznou další kartu z jejich balíčku na zaáčtku každého kola. 

ENERGETICKÁ FÁZE

Hráči si mohou zvolit z jejich ruky jednu kartičku, kterou mohou použít jako kartičku energie a vyloží ji lícem dolů. Hráči mohou použít kartičku energie ještě před další fází hry. Otočte energetickou kartičku a získejte jeden bod energie. Kartičky, které použijete, když jste na řadě, se na konci každého kola dobijí a můžete je použít zase další kolo.

BAKUGAN BRAWL!

Každý hráč si zvolí, kterým Bakuganem hodí. Na začátku hry každý hráč zvolá „Bakugan Brawl“ a hodí svým Bakuganem do pole s BakuCores. Pokud se otevře jen jeden Bakugan, jeho vlastník otočí kartičku s postavou a vyhrává. Pokud se otevřou oba Bakugani, oba hráči otočí kartičkou s postavou. Hráči si poté sečou B-Power skóre z každé kartičky postav se všemi BakuCores, které posbírali. Hráči mohou používat kartičky, aby získali výhodu. Až si hráči vyloží všechny karty, hráč s nejvyšším B-Power skórem vyhrává bitvu. Poražený musí zavřít svého Bakugana, zatímco vítěz jej nechá otevřeného.

VÝHERNÍ FÁZE

Vítěz bitvy si otevře svého Bakugana na jeho kartičce postavy a stává se vítězem. Druhý hráč složí svého Bakugana do kuličky a položí jej na kartičku postavy a vrátí BakuCore, které jeho Bakugan sebral v bitevním poli. Každý hráč může používat karty, dokud oba hráči neprojdou.

FÁZE POŠKOZENÍ

Výherce sečte míru poškození z kartičky postavy, všech kartiček, které během hry použil a jakékoliv BakuCore, které získal. Výherce způsobuje protihráči 1 bod poškození za každý bod poškození, který má. Protihráč odloží jednu kartu z balíčku za každý bod poškození, který dostane. Pokud je během vykládání odhalena karta se schopností, poškozený hráč může výměnou za body energie kartu použít, je-li možné ji v dané situaci zahrát. Na kartičce se schopností se nachází, jakou Frakci umí zastavit. Pokud ji hráč zahraje, musí ji použít okamžitě předtím, než otočí další kartičku. Hráč může použít ještě jiné karty, než přijde na řadu další hráč.

JAK VYHRÁT

Pokud váš protivník nemá v balíčku již žádné karty, které by mohl vykládat, vyhráváte! Hráči bez karet ve svém balíčku nemůžou lízat karty, když jsou na řadě nebo když jim kartičky říkají, aby s lízli kartu. Mohou prohrát, jen když jim je způsobeno poškození.

STÁHNĚTE SI CELÁ PRAVIDLA (PDF)

GLOSÁŘ

Házení znova

Bakugan je znovu složen do kuličky a hozen. Jakékoliv BakuCore, které předtím hráč chytil, musí vrátit do bitevního pole.


Skóre B-Power

Skóre B-Power

Skóre označené písmenem B je vlevo na kartičce Bakugana a na hračce samotné. Bakugan s největším skórem B-Power bitvu vyhrává. Pokud mají hráči stejné skóre, o výherci rozhodně vyšší skóre poškození.


Skóre poškození

Skóre poškození

Skóre nacházející se na pravé straně kartičky Bakuganů. Toto číslo také indikuje počet karet, které musíte odhodit do protivníkovy hromádky karet, pokud je váš protivník vítězem bitvy. Pokud při bitvě nastane remíza a oba Bakugani mají stejné skóre poškození, oba hráči otočí první kartu z jejich balíčku a odhodí ji na hromádku. Karta, která má vyšší body energie, rozhoduje o vítězi. Pokud znovu nastane remíza, vykládejte karty z balíčku znovu, dokud není určen vítěz.


Dvojitý zásah

Dvojitý zásah

Bakugan se schopností dvojitého zásahu zdvojnásobuje jejich skóre poškození. Toto se bere v potaz až když se sčítá hráčovo celkové poškození.


Stínový zásah

Stínový zásah

Bakuganům se schopností stínového zásahu nelze ničím, ani pomocí BakuCores nebo akčními kartami, přímo snížit jejich skóre B-Power nebo poškození. Tato schopnost se však nevztahuje na účinky, které snižují hráčovy statistiky nepřímo, jako např. BakuCore, kterým bylo sníženo pozitivní B-Power skóre.


Mrazivý zásah

Mrazivý zásah

Vaše kartička se schopností stojí o jednu energii navíc za každý bod mrazivého zásahu protivníkova Bakugana.


Výherce

Výherce

Výherce bitevního kola způsobuje poškození protivníkovi ve výši skóre poškození jeho Bakugana a získává bonusové schopnosti, které se nachází na kartičkách se schopnostmi pro vítěze.


Lízání karet

Lízání karet

Vezměte si kartu na vrchu balíčku. Pokud v balíčku nezbývají žádné karty a musíte si líznout kartu, nedělejte nic a pokračujte ve hře, jako kdybyste si ji lízli.


Energizace / Karta energie

Energizace / Karta energie

Karta, která je energizovaná, se během hry dává lícem dolu jakožto karta energie.  Kartu energie lze použít jednou za kolo k vytvoření jednoho bodu energie.


Nabití

Nabití

Otočení vybité karty do vertikální pozice na konci každého kola.


Vybití

Vybití

Otočení vertikálně otočené karty energie k vytvoření jednoho bodu energie.  Energie nemá žádný fyzický ukazatel, kolik energie právě máte, tudíž si jej musíte pamatovat, zapsat nebo použít herní kostku. Všechny nevyužité body energie na konci každého kola zmizí, když si nabijí svoji kartu energie.


Karta postavy

Na kartě postavy je zobrazeno skóre poškození a B-Power vašeho Bakugana a typy BakuCores, které musí zahrát.


Kartička se schopností

Kartičku se schopností lze použít jenom když vykládáte karty ze svého balíčku po prohře. **Když je držíte v ruce, nemají žádný účinek, takže si je vyberte jako první, když tvoříte karty energie.


Akční kartička

Akční karty mají účinek, když je držíte v ruce a pak je odhodíte na hromádku karet.


Kartička s hrdinou

Kartičky hrdinů se používají, když je držíte v ruce a zůstávají ve hře až do úplného konce.


Kartička Evo

Evo karty se používají, když je držíte v ruce a používají se na odpovídající kartičky postav. Zůstávají ve hře až do úplného konce.